• Home
  • Blog
  • Społeczna odpowiedzialność biznesu oczami RST

ORGANIZACJA

14.07.2021 - Przeczytasz w 4 min.

Społeczna odpowiedzialność biznesu oczami RST

14.07.2021 - Przeczytasz w 4 min.

Koncentracja na społecznej odpowiedzialności biznesu miała dla nas zawsze duże znaczenie. Obecnie, bardziej niż kiedykolwiek. W dużym uproszczeniu, oznacza świadomość wpływu jej wartości na ludzi, społeczeństwo oraz środowisko naturalne. A co za tym idzie?

CSR_cover
2/5 - (2 votes)

CSR to poniekąd  zobowiązanie firmy do realizacji celów osiągalnych i dobrych dla jej otoczenia. Jego siła tkwi w sposobie prowadzenia biznesu, mądrym zarządzaniu, które buduje jego wartość. 

Zadaliśmy sobie pytania:

  • Jak chcemy budować naszą społeczną odpowiedzialność?
  • Co jest dla nas ważne oraz w jakich obszarach chcemy ją realizować?
  • Co możemy zrobić i jak chcemy zaangażować w działania CSR naszych pracowników?

To pewne, że zrównoważony rozwój firmy powinien iść w parze z dbałością o interesy ludzi i środowiska. Dlatego nasz biznes mocno opieramy na wartościach: jakości, efektywności, szczerości i szacunku.  To są fundamenty naszej firmy.

Wartości stanowią dla nas kompas działań, w tym przypadku tych niezwiązanych bezpośrednio z wytwarzaniem oprogramowania. Dzięki nim jesteśmy odpowiedzialni i chcemy mieć wpływ na działania mające na celu poprawę jakości życia. Opracowaliśmy własną strategię CSR,  która jest spójna z naszą kulturą organizacyjną. Strategia jasno wskazuje nasze priorytety i odzwierciedla nasze prospołeczne postawy. To nasze zobowiązanie do dbania o warunki pracy naszych pracowników,  rozwoju potencjału w ramach edukacji informatycznej, dbałości o środowisko naturalne, zaangażowania na rzecz otoczenia społecznego i wspierania aktywności sportowej.

RST Hello World edukacja

Stawiamy na dobrą edukację i pomagamy młodym ludziom rozwijać ich pasje

Skupiamy się na rozwijaniu młodych ludzi w sposób systemowy tak, by szybciej odnajdywali swoje pasje i byli szczęśliwi robiąc w życiu to, co lubią i w czym są najlepsi. Dlatego od kilku lat mentorzy prowadzą uczniów, wspierając ich w zdobywaniu praktycznej wiedzy z zakresu programowania w naszej
autorskiej klasie patronackiej
Hello World. Rozszerzyliśmy program nauczania o kilka godzin informatyki ponad podstawę programową. Czas ten przeznaczony jest na praktyczną naukę zawodu programisty.

Oprócz tego stwarzamy przestrzeń do zdobycia cennej wiedzy i doświadczenia, organizując praktyki zawodowe. Stawiamy na praktyczną naukę programowania, kierując się nieszablonowym podejściem i poszukiwaniem kreatywnych rozwiązań.

Organizujemy letnie staże dla osób bez doświadczenia zawodowego, którzy posiadają praktyczne umiejętności w programowaniu. To szansa na dalszy rozwój i atrakcyjną pracę w jednym z zespołów RST. 

Wspieramy swoją wiedzą i doświadczeniem grupę młodych pasjonatów programowania – Newbies. To uczniowie szkół średnich, którzy precyzyjnie określili ścieżkę swojego rozwoju. Na swoim koncie mają pierwsze aplikacje i kilka autorskich projektów. Fiszki to ich pierwsza aplikacja mobilna do nauki języków obcych czy Kompas, aplikacja do zarządzania grą miejską. 

Ekologię zaczynamy od siebie

Na co dzień w naszej firmie edukujemy, promujemy i uświadamiamy, pokazujemy jak każdy z nas może wspierać i chronić środowisko naturalne. Organizujemy wiele warsztatów mających zwiększyć świadomość, że mamy wpływ i możemy żyć i pracować świadomie. Dla nas każda okazja do promocji ekologii, wzmacniania świadomości jest bodźcem do działania. I nie ma znaczenia, czy będzie to sprzątanie parku, zbieranie baterii, segregacja śmieci, czy może oszczędzanie światła, wody, itp. 

Zdrowy umysł w zdrowym ciele 

Bierzemy udział w projektach propagujących aktywność fizyczną i sport, nie tylko wspierając ,,starty” naszych pracowników. Zachęcamy naszych bliskich, znajomych, przyjaciół do pieszych i rowerowych dojazdów do biura.
Od lat jesteśmy sponsorem tytularnym najważniejszej imprezy sportowej  w rodzimym mieście – RST Półmaratonu Świdnickiego. Przede wszystkim wzajemnie się inspirujemy, bo jesteśmy różni, a każdy z nas ma inne zainteresowania i pasje. I to nas wyróżnia. Sport to dla nas każda aktywność, która pozwala utrzymać tzw. higienę umysłu, balans pomiędzy pracą a czasem wolnym, może wspomóc nasz organizm w walce z chorobami XXI wieku

Z uważnością patrzymy na otoczenie społeczne

Nigdy nie byliśmy zbyt zajęci swoimi sprawami i zawsze chciało nam się pomagać tym, którzy mają gorzej. Wiele podejmowanych przez nas działań i organizowanych akcji odbyło się z inicjatyw oddolnych naszych pracowników. 

CSR często kojarzony jest z przekazywaniem pieniędzy przez firmy w kierunku organizacji pozarządowych. Społeczna odpowiedzialność w formie wolontariatu także ma znaczenie i jest bardzo doceniania. Dlatego w tym roku opracowaliśmy program wolontariatu pracowniczego dla organizacji oraz program grantowy dla pracowników.  Chcemy, żeby nasi pracownicy sami decydowali komu chcą pomóc i w jakiej formie. Więcej opowiemy o tym już we wrześniu. 

Razem możemy więcej  

Działania prospołeczne podejmujemy również w ramach RST Group. Obejmują wiele istotnych dla nas obszarów życia, jak ochrona środowiska, zdrowia czy eliminacji przemocy w Internecie. Nasz fundusz Ventures for Earth inwestuje w projekty przyczyniające się do zrównoważonego rozwoju, czystej Ziemi i edukacji społeczeństwa. 

RST CSR Group

Wszyscy tworzymy całość – ,,jestem, bo Ty jesteś”

Społeczna odpowiedzialność stała się ważna także dla konsumentów. Jesteśmy bardziej świadomi. Zwracamy coraz większą uwagę na źródło pochodzenia produktów, które kupujemy, spożywamy i gromadzimy w pracy czy w naszych domach. Nie dajemy się zwariować, ale czasem mały krok dzieli nas od dużej zmiany.

Ostatni rok wywrócił nasze życie do góry nogami. COVID pokazał wielu firmom, że biznes to nie tylko zarabianie pieniędzy, to ludzie, rodziny, niejednokrotnie trudne sytuacje zawodowe i zdrowotne. Cieszy mnie fakt, że najbliższe mi organizacje nie odwracały swoich oczu od otoczenia społecznego. I kiedy myślę o CSR, widzę afrykańską filozofię Ubuntu, u której u podstaw jest dbanie o otaczającą ją społeczność. Stawia człowieka na pierwszym miejscu i wyraża to myślą ,,jestem, bo Ty jesteś”. Wierzę, że w każdym z nas jest ogromny potencjał do bycia człowiekiem, stawiającym wartość wspólnoty ponad własny interes. Ubuntu to pomaganie i dbanie o siebie nawzajem, to nauka szacunku dla innych, a także świadomość, że wszyscy tworzymy całość i właśnie w tej całości jesteśmy silni.

W kontekście działań biznesowych, CSR to dla mnie wzbogacanie się w taki sposób, który umożliwia społeczności wokół rozwój w poczuciu odpowiedzialności społecznej. Firmy nie mogą działać już jedynie dla osiągania zysków. Zwłaszcza kosztem społeczeństwa, gospodarki, środowiska czy pracowników. Budujmy nasze życie w zgodzie i szacunku dla otaczającej nas rzeczywistości. Twórzmy wzajemną więź wsparcia, pełną uznania, troski i empatii. 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o CSR w RST, zobaczyć zdjęcia z naszych akcji i poznać ludzi, którzy stoją za nimi, odwiedź naszą stronę www.

Ocena artykułu

2/5 - (2 votes)

Udostępnij

Sylwia Łabuda-RST Software

Sylwia Łabuda

CSR Lead, Scrum Master

Od ponad 14 lat związana z branżą IT. Lubi pracę z ludźmi i bycie blisko wytwarzania oprogramowania, dlatego na co dzień spełnia się w roli Scrum Masterki. Z miłości do ludzi i życia aktywnie angażuje się w promowanie działań CSR wewnątrz organizacji. Prywatnie pomysłodawczyni i współzałożycielka Fundacji Z Innej Bajki, w której buduje rzeczywistość wolną od stereotypów i ograniczeń. Interesuje się neuroedukacją. Miłośniczka kina. Czyta niestatystycznie. Lubi kontakt z naturą. Ceni w ludziach niemodne wartości.

Linkedin