Front-end Developer

front end developer rst software masters
Bycie dobrym to wciąż dla Ciebie za mało? My też dążymy do mistrzostwa.

Czym będziesz się zajmował?

Będziesz tworzył rozwiązania z obszarów IoT lub transportu i logistyki opartych o asynchroniczną architekturę, SOLIDny kod i automatyczne systemy CI/CD. Zajmował się projektowaniem i developmentem mikrousług zgodnie ze sztuką, z code review i testami, mając na uwadzę skalowalność całego systemu. Część frontendowa platformy budowana jest za pomocą webpacka i Reacta. Twoim zadaniem będzie rozwój i tworzenie nowych modułów i komponentów w naszej platformie.

Must have
HTML
100%
CSS
>75%
ECMAScript
>75%
Vue/Angular/React
>75%
Promise
>75%
REST API
>75%
Jest
>75%
RWD
>75%
Webpack
>50%
npm
>50%
Nice to have
Axios
>50%
ESLint
>50%
Stylelint
>50%

Podział czasu pracy

60%
Development
20%
Bugi i utrzymanie
10%
Spotkania
10%
Rozwój