Full-Stack Developer

fullstackdev 1
Bycie dobrym to wciąż dla Ciebie za mało? My też dążymy do mistrzostwa.

Czym będziesz się zajmował?

Będziesz tworzył rozwiązania z obszarów IoT lub transportu i logistyki opartych o asynchroniczną architekturę, SOLIDny kod i automatyczne systemy CI/CD. Zajmował się projektowaniem i developmentem mikrousług zgodnie ze sztuką, z code review i testami, mając na uwadzę skalowalność całego systemu. Wspierał technologicznie wewnętrzne procesy klienta przez implementację modeli takich jak DDD, CQRS
i BDD przez co staramy się dzielić system na małe i niezależne "klocki". Część frontendowa platformy budowana jest za
pomocą webpacka i Reacta.

Must have
PHP
100%
JavaScript
>75%
React
>75%
Redux
>75%
Symfony
>75%
Zend
>50%
Git
>50%
Docker
>50%
MySQL
>50%
Nice to have
Puppet
>50%
Rabbitmq
>50%
Vagrant
>50%
Node.js
>50%
Elasticsearch
>50%

Podział czasu pracy

60%
Development
20%
Bugi i utrzymanie
10%
Spotkania
10%
Rozwój