Kontakt

RST Software Masters

Contact us!

+48 532 626 248

 • Home
 • Offer
 • Automatizace a robotizace procesů
Workflow Automation Camunda BPM & UiPath (RPA) Workflow Automation Camunda BPM & UiPath (RPA)
Camunda UiPath

Automatizace a robotizace procesů s využitím Camunda BPM a UiPath

Získejte čas, bezpečí a integritu se systémy legacy díky spojení BPM a RPA.

Naše nabídka automatizace a robotizace procesů

Camunda

Implementace Camunda BPM

Pomáháme vytvářet procesy, integrujeme existující systémy, monitorujeme a optimalizujeme zavedené procesy.

UiPath

Implementace UiPath

Robotizujeme náročné, opakující se činnosti, díky čemu se mohou zaměstnanci plně soustředit na práci, vyžadující jejich odbornost a zkušenost.

RST_Automatyzacja_BPM_RPA

Spojujeme UiPath a Camunda BPM

Díky tomuto spojení integrujeme systémy legacy a zapojujeme je do zautomatizovaných procesů.

Our Clients

Trans | RST Software Masters

RST Software Clients Artgeist

Transcash

santander bank

mphasis it client

Bank Pekao

rws moravia

Electrolux | RST Software

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny

Zkontrolujte, jak prostřednictvím implementace automatizačních procesů jsme pomohli společnosti Trans.eu v dosažení jejich obchodních cílů.

“Díky zavedení Camunda BPM jsme zoptimalizovali řadů obchodních procesů, ušetřili jsme tím čas našich zaměstnanců, jak i rozpočet firmy, který jsme mohli investovat do jiných inovací.“

BOGDAN KOSTUREK

CTO Trans.eu

O 90% rychleji

O 90% rychleji Čas strávený nutným manuálním zpracováním procesů se podařilo snížit až o 90%.

Společný standard BPMN

Podařilo se získat jeden pravdivý zdroj – vždy aktuální model BPMN, znázorňující procesy takovým způsobem, jakým jsou reálně implementovány.

Proč automatizovat procesy a robotizovat činnosti?

Camunda BPM

Výhody z automatizace procesů

V dnešní době jako klienti můžeme uprostřed noci založit bankovní účet, nebo objednat letenku do Londýna. Za těmito pro nás samozřejmými aktivitami, se kryjí plně zautomatizované a zkomplikované obchodní procesy, často složené z mnoha úkolů a pravidel.

Zautomatizované procesy jsou základem obchodní činnosti firem vytvářejících konkurenční převahu.

UiPath

Výhody plynoucí z robotizace činností

 

 • Časová úspora – softwarové práce mohou během minuty provést činnosti, na které by člověk potřeboval celé hodiny.
 • Nárůst zaangažovanosti pracovníků, uvolněných od náročných, opakujících se úkolů. Mohou se soustředit na důležitější práci.
 • Zmenšení operačního rizika – Roboti se nemýlí. Díky nim se počet chyb minimalizuje na nulu.
 • Díky RPA můžeme snadno spojit systémy legacy, bez nutnosti narušení jejich kódů.

Using process automation in your industry

 

Bankovnictví a finance

 • Poskytování půjček,
 • Proces zakládání bankovních účtů,
 • Přenos dat mezi systémy
Banking | Camunda | RST Software Masters

 

Pojišťovací branže

 • Uzavírání, prodlužování a rušení pojišťovacích produktů
 • Proces likvidace škod
 • Přenos dat z formulářů do systémů
Insurance| Camunda | RST Software Masters

 

E-commerce

 • Zákaznický servis
 • Reklamační servis
 • Integrace systémů s ostatními: ERP, WMS a kuponové systémy

 

Logistika

 • Nakládání se zbožím
 • Řízení zásob
 • Reklamační servis

Připravte se na implementaci platformy BPM ve Vaší firmě.

Automatyzacja

Automatizační obchodní procesy s využitím BPM. Dobré praxe

Stáhnout e-book zdarma

Jak zahájit automatizaci obchodní procesů s využitím nástroje BPM?

Jak rozšířit rozsah projektu Proof of Concept a co očekávat od implementačního partnera?

Silné stránky Camunda BPM –
modelování, implementace, a optimalizace v jednom nástroji

Workflow Automation

Modelování

Tvorba diagramů BPMN a rozhodovacích tabulek DMN v snadno ovladatelným editoru. Nástroj umožňuje dálkovou, souběžnou spolupráci –  sdílení komentářů, přiřazování jednotlivých úkolů během práce nad tvorbou procesní mapy.

Workflow Automation

Implementace

Orchestrace se systémy zapojenými do realizace procesu, řízení interakce, realizace flow v souladu s modelem, evaluace rozhodovacích tabulek DMN.

Workflow Automation

Optimalizace

Monitorování probíhajících procesů, výpočet metrik pro libovolné parametry provedení (takové jak: čas realizace, interakce s člověkem/jinými systémy), detekování a upozorňování na nežádoucí situace, jak z hlediska obchodní, tak i technické perspektivy.

Silné stránky UiPath – robotizace činností

RST_Automatyzacja_UIPath_Bledy

Eliminace chyb opakujících se činností

Pracovníci přetížení velkým množstvím opakujících se činností, se mohou snadno zmýlit. Roboty neztrácí soustředivost a nikdy neudělají chybu!

RST_Automatyzacja_UIPath_Zaangazowanie

Nárůst zaangažovanosti pracovníků

Odborníci osvobození od náročných úkolů budou mít větší motivaci. Díky RPA se mohou soustředit na činnosti, vyžadující jejich vysokou odbornost a zkušenosti.

RST_Automatyzacja_UIPath_Integracja

Integrace se zastaralými systémy

RPA umožňuje integraci se zastaralými systémy bez nutnosti narušení jejich kódů. Odteď může přenos dat probíhat bez účasti člověka.

Jak můžeme spolupracovat?

Warsztaty BPM RST Software

Workshopy BPMN

Komplexní workshopy pro IT a obchodní oddělení. Výsledkem účasti ve workshopech je plná připravenost k samostatnému mapování procesů ve vlastní organizaci s využitím PBMN 2.0.

Projekt pilotażowy RST Software

Pilotní projekt (Proof of Concept, PoC)

Disponujeme kompetentním a certifikovaným týmem architektů, programátorů a analytiků připravených implementovat Camunda BPM a UiPath v velmi krátké době.

Projekt typu Lighthouse RST Software

Projekt typu “Lighthouse”

Realizujeme krátkodobé, dobře definované a měřitelné projekty, které slouží jako příklad pro větší potencionální iniciativy ve Vaší firmě.

RST Software - długofalowa współpraca

Dlouhodobá spolupráce

Implementace procesu na širokou škálu znamená dlouhodobé partnerství, v rámci kterého se naši klienti vyhnou možnému riziku lock-in.

Scénář implementace automatizačních procesů

Navrhujeme vybalancovaný přístup, který omezí rizika spojená se zastoupením staršího řešení (Legacy) a usnadní širokou implementaci.

Cooperation | 🥇 RST Software Masters Camunda BPM |Mobile 🥇 RST Software Masters

Vybrané implementace Camunda BPM

zalando | RST Software Masters ✅
alianz | Camunda | RST Software Masters
DB | Camunda | RST Software Masters
Universal | Camunda | RST Software Masters
T-mobile | Camunda | RST Software Masters

WE ARE THE MEMBER OF:

IT CORNER

Camunda Platinum Partner Certified

OFFICIAL
CONSULTING PARTNER

FORBES
AWARDS 2018

WE ARE THE PART OF:

RST Group 🥇
clutch reviews development company

WE ARE THE OFFICIAL PARTNER OF:

UiPath

Podiskutujme o Vašem produktu

Contact

RST Software Masters

Vyplňte kontaktní formulář a my se Vám ozveme

Odeslat

Děkuju!

Brzy vás budeme kontaktovat

Návrat

Frequently Asked Questions

Business Process Automation — why is it worth considering?

The first step is the selection of candidates, i.e. business processes that will be the first ones to undergo automation. Usually, these are processes that can bring the so-called quick wins. In further steps, additional corporate key processes are deployed in an iterative manner in order to present benefits from business process automation throughout the organisation. While identifying and mapping subsequent processes in the organisation, they can be quickly deployed with the use of existing tools and acquired competences.

Obviously, it all depends on the specifics of your business, but new technologies bring real benefits by generating savings of time and money. Business process automation and orchestration works perfectly in e.g. managing the work of system users in processes like loan processing, customer management, sales, or billing. Automation allows you to minimise the amount of the so-called bottlenecks, increase the performance by eliminating ineffective tasks, and increase the quality of work by assigning responsibility for a specific process or its components.

What is Camunda BPM?

Camunda BPM is a complete tool stack that can be used for end-to-end process automation — from mapping, implementation and monitoring, to visualisation and optimisation.  Camunda is a perfect choice for both orchestrating microservices and managing human resources and workflows. Another advantage provided by Camunda is its scalability, i.e. the ability to expand certain components without having to implement changes throughout the entire system. This significantly shortens time-to-market and allows for quick change implementation. Due to its immense adaptation capabilities, Camunda is used by global giants like NASA, Zalando, Goldman Sachs, Allianz, or T-mobile.

Camunda BPM — why is it worth considering?

Camunda BPM offers you:

 • the ability to quickly introduce and implement changed in business processes;
 • comfortable mechanisms for effective management of process automation components;
 • real-time monitoring and business reports, which means no questions regarding the process are left unanswered;
 • support of the BPMN 2.0 (ISO 19510:2013) standard in order to provide a common language for technical and business employees;
 • high availability and scalability — it can operate in a dispersed cluster, while simultaneously relying on a single, shared database;
 • a decision-making mechanism based on DMN notation, thanks to which business users can define and maintain executable business rules that directly integrate with the workflow mechanism.

Business process management — what is it?

Nearly every company deals with business process management. Its goal is to streamline business management and increase business performance. The keyword here is “process”, which is a logical sequence of consecutive events aimed at achieving a certain result in a given time. It requires the creation of goals and a set of metrics to monitor any changes in material indicators caused by automation. Further steps include creating the concept, methods, and selecting the right tools. This includes:

 • process design,
 • implementation of processes enhanced by technical components,
 • business process management,
 • business process monitoring.

The final item, i.e. business process monitoring, is one of the most important ones in terms of corporate management. It allows you to analyse whether implemented changes have brought desired effects. In other words, process monitoring enables you to compare your assumptions with the response from the market or your organisation. By monitoring, analysing, and optimising the effectiveness of implemented activities, your company can adapt to the ever-changing market needs. Effective business process management brings tangible benefits, such as faster completion of projects and orders, or mitigation of any loses during production. Thanks to that, you’ll stay ahead of your competition and acquire new customers.

Is Camunda BPM easy to integrate with SAP and Sharepoint systems?

Yes, Camunda BPM integrates with those systems in two ways:

Integration scenario 1

Camunda connects with external systems via Rest API.

The Camunda BPM engine provides an extensive rest API that can react to information received from external systems, and effectively handle supervision and monitoring.

Integration scenario 2

Camunda listens to events on a data bus connected with external systems.

What’s more, Camunda BPM can be integrated with a data bus, which means it can not only monitor systems but also manage them.

Our website uses cookies to work correctly. Using this website with current settings means that cookies will be stored in the browser’s memory. Cookies settings can be changed in the browser’s options. For more information please visit Cookies policy.