Nota Informacyjna Administratora Danych Osobowych

 1. RST sp├│┼éka z ograniczon─ů odpowiedzialno┼Ťci─ů sp├│┼éka komandytowa, z siedzib─ů pod adresem: ul.Esperantyst├│w 17, 58-100 ┼Üwidnica, wpisana do rejestru przedsi─Öbiorc├│w prowadzonego przez S─ůd Rejonowy dla Wroc┼éawia Fabrycznej we Wroc┼éawiu, IX Wydzia┼é Gospodarczy Krajowego Rejestru S─ůdowego, pod numerem KRS: 0000354129, NIP: 8842711131, REGON: 02123240600000 (zw. dalej┬áRST sp. z o.o. sp. k.) jest administratorem danych osobowych os├│b korzystaj─ůcych z jej us┼éug lub ┼Ťwiadcz─ůcych us┼éugi na rzecz RST sp. z o.o. sp. k. (zwanych dalej┬áKlientami/Kontrahentami).
 2. Szanuj─ůc prawa Klient├│w/Kontrahent├│w jako podmiot├│w danych osobowych (os├│b, kt├│rych dane dotycz─ů) oraz respektuj─ůc obowi─ůzuj─ůce przepisy prawa, w tym w szczeg├│lno┼Ťci Rozporz─ůdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochronyos├│b fizycznych w zwi─ůzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep┼éywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og├│lne rozporz─ůdzenie o ochroniedanych), zwane dalej┬áRODO,┬áustaw─Ö o ochronie danych osobowych (zwan─ů dalej┬áUstaw─ů)┬ái inne w┼éa┼Ťciwe przepisy o ochronie danych osobowych, RST sp. z o.o. sp. k. zobowi─ůzuje si─Ö do zachowania bezpiecze┼ästwa i poufno┼Ťci pozyskanych od Klient├│w/Kontrahent├│w danych osobowych. Wszyscy pracownicy RST sp. z o.o. sp. k. zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie przetwarzania danych osobowych, a RST sp. z o.o. sp. k. jako Administrator Danych Osobowych wdro┼╝y┼éa odpowiednie zabezpieczenia oraz ┼Ťrodki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia najwy┼╝szego stopnia ochrony danych osobowych. Posiadamy wdro┼╝one procedury i polityki ochrony danych osobowych zgodne z RODO, dzi─Öki kt├│rym zapewniamy zgodno┼Ť─ç z prawem oraz rzetelno┼Ť─ç proces├│w przetwarzania danych, a tak┼╝e egzekwowalno┼Ť─ç wszelkich praw przys┼éuguj─ůcych Pa┼ästwu jako osobom, kt├│rych dane dotycz─ů. Dodatkowo w razie konieczno┼Ťci wsp├│┼épracujemy z organem nadzorczym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej tj. z Prezesem Urz─Ödu Ochrony Danych Osobowych (zwanym dalej┬áPUODO).
 3. Wszelkie zapytania, wnioski, skargi dotycz─ůce przetwarzania danych osobowych przez nasz─ů firm─Ö (Administratora Danych Osobowych), zwane dalej┬áZg┼éoszeniami,┬ánale┼╝y kierowa─ç na nast─Öpuj─ůcy adres e-mail Administratora Danych Osobowych: dane.osobowe@rst.com.pl lub w formie pisemnej na adres Administratora Danych Osobowych, tj. RST sp├│┼éka z ograniczon─ů odpowiedzialno┼Ťci─ů sp├│┼éka komandytowa, z siedzib─ů pod adresem: ul. Esperantyst├│w 17, 58-100 ┼Üwidnica. W tre┼Ťci Zg┼éoszenia nale┼╝y w spos├│b wyra┼║ny wskaza─ç:
  • dane osoby lub os├│b, kt├│rych dotyczy Zg┼éoszenie,
  • zdarzenie, kt├│re jest powodem Zg┼éoszenia,
  • przedstawi─ç swoje ┼╝─ůdania oraz podstaw─Ö prawn─ů tych ┼╝─ůda┼ä,
  • wskaza─ç oczekiwany spos├│b za┼éatwienia sprawy.
 4. Dane osobowe Klient├│w/Kontrahent├│w przetwarzane s─ů przez RST Sp. z o.o. sp.k. jako Administratora Danych Osobowych w celu realizacji um├│w i us┼éug ┼Ťwiadczonych przez lub na rzecz Administratora Danych Osobowych. Zgodnie z zasad─ů minimalizacji wyra┼╝on─ů w RODO przetwarzamy wy┼é─ůcznie te kategorie danych osobowych, kt├│re s─ů niezb─Ödne do osi─ůgni─Öcia cel├│w, o kt├│rych mowa w zdaniu poprzedzaj─ůcym.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezb─Ödne do zawarcia umowy z RST sp. z o.o. sp. k.
 6. Dane osobowe przetwarzamy przez czas niezb─Ödny do osi─ůgni─Öcia cel├│w wymienionych w punkcie poprzedzaj─ůcym. Dane osobowe mog─ů by─ç przetwarzane przez okres d┼éu┼╝szy ni┼╝ wskazany w zdaniu poprzedzaj─ůcym, w przypadku gdy takie uprawnienie lub obowi─ůzek na┼éo┼╝ony na Administratora Danych Osobowych wynika ze szczeg├│lnych przepis├│w prawa (np. w zakresie przechowywania faktur).
 7. ┼╣r├│d┼éem przetwarzanych przez Administratora Danych Osobowych s─ů osoby, kt├│rych dane dotycz─ů.
 8. Pa┼ästwa dane osobowe nie s─ů przekazywane do pa┼ästwa trzeciego w rozumieniu przepis├│w RODO. W przypadku gdy dane osobowe s─ů przekazywane do Pa┼ästwa trzeciego osoby kt├│rych dane dotycz─ů s─ů o tym uprzednio informowane, a Administrator Danych Osobowych stosuje zabezpieczenia, o kt├│rych mowa w rozdziale V RODO. ┼╣r├│d┼éem przetwarzanych przez Administratora Danych Osobowych s─ů osoby, kt├│rych dane dotycz─ů.
 9. ┼╗adnych danych osobowych nie udost─Öpniamy podmiotom trzecim, bez wyra┼║nej zgody osoby, kt├│rej dane dotycz─ů. Dane osobowe bez zgody osoby, kt├│rej dane dotycz─ů, mog─ů by─ç udost─Öpniane wy┼é─ůcznie podmiotom prawa publicznego tj. organom w┼éadzy i administracji (np. organom podatkowym, organom ┼Ťcigania i innym podmiotom posiadaj─ůcym umocowanie w powszechnie obowi─ůzuj─ůcych przepisach prawa takim jak np. ZUS, czy w┼éa┼Ťciwy Urz─ůd Skarbowy.)
 10. Dane osobowe mog─ů by─ç powierzane do przetwarzania podmiotom przetwarzaj─ůcym takie dane na rzecz RST sp. z o.o. sp. k. jako Administratora Danych Osobowych. W takiej sytuacji jako Administrator Danych Osobowych zawieramy z podmiotem przetwarzaj─ůcym umow─Ö powierzenia przetwarzania danych osobowych. Podmiot przetwarzaj─ůcy przetwarza powierzone dane osobowe, ale wy┼é─ůcznie na potrzeby, w zakresie i w celach wskazanych w umowie powierzenia, o kt├│rej mowa w zdaniu poprzedzaj─ůcych. Bez powierzenia Pa┼ästwa danych osobowych do przetwarzania nie mogliby┼Ťmy prowadzi─ç swojej dzia┼éalno┼Ťci. Dane osobowe powierzane s─ů przede wszystkim hostingodawcy.
 11. Dane osobowe nie podlegaj─ů profilowaniu w rozumieniu RODO przez Administratora Danych Osobowych.
 12. Zgodnie z przepisami RODO ka┼╝da osoba, kt├│rej dane osobowe przetwarzamy jako Administrator Danych Osobowych ma prawo:
  • do bycia informowanym o przetwarzaniu danych osobowych, o kt├│rym mowa w art. 12 RODO ÔÇô administratorzy s─ů zobowi─ůzani do przekazania osobom, kt├│rych dane b─Öd─ů przetwarza─ç, okre┼Ťlonych w RODO informacji (m.in. o swoich danych, danych kontaktowych IODO, celach oraz podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorc├│w danych osobowych, o ile istniej─ů czy o okresie przez kt├│ry dane b─Öd─ů przetwarzane lub o kryteriach ustalania tego okresu). Obowi─ůzek ten nale┼╝y spe┼éni─ç ju┼╝ w momencie pozyskiwania danych, a je┼╝eli danych nie uzyskuje si─Ö od osoby, kt├│rej dane dotycz─ů, lecz z innego ┼║r├│d┼éa ÔÇô w rozs─ůdnym terminie, zale┼╝nie od okoliczno┼Ťci. Administrator mo┼╝e zaniecha─ç podawania tych informacji, je┼Ťli osoba kt├│rej dane dotycz─ů, ju┼╝ nimi dysponuje,
  • dost─Öpu do swoich danych osobowych, o kt├│rym mowa w art. 15 RODO ÔÇô podaj─ůc nam dane osobowe, maj─ů Pa┼ästwo prawo uzyska─ç do nich wgl─ůd i dost─Öp; nie oznacza to jednak, ┼╝e maj─ů Pa┼ästwo prawo dost─Öpu do wszystkich dokument├│w, na kt├│rych Pa┼ästwa dane widniej─ů, poniewa┼╝ mog─ů one zawiera─ç informacje poufne; maj─ů jednak Pa┼ästwo prawo do informacji jakie Pa┼ästwa dane i w jakim celu przetwarzamy oraz prawo do uzyskania kopii swoich danych osobowych, przy czym pierwsz─ů kopi─Ö wydajemy bezp┼éatnie, a za ka┼╝d─ů kolejn─ů zgodnie z przepisami RODO pobieramy odpowiedni─ů op┼éat─Ö administracyjn─ů odpowiadaj─ůc─ů kosztom sporz─ůdzenia kopii,
  • poprawiania, uzupe┼éniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, o kt├│rych mowa w art. 16 RODO ÔÇô je┼╝eli Pa┼ästwa dane osobowe uleg┼éy zmianie, prosimy o poinformowanie nas jako Administratora Danych Osobowych o tym fakcie, aby posiadan przez nas dane by┼éy zgodne ze stanem rzeczywistym oraz aktualne; r├│wnie┼╝ w sytuacji, gdy nie nast─ůpi┼éa ┼╝adna zmiana danych osobowych, ale z jakichkolwiek wzgl─Öd├│w dane te s─ů nieprawid┼éowe lub zosta┼éy zapisane w spos├│b niepoprawny (np. na skutek omy┼éki pisarskiej), prosimy o informacj─Ö w celu poprawienia lub sprostowania takich danych,
  • usuni─Öcia danych (prawo do bycia zapomnianym), o kt├│rym mowa w art. 17 RODO – innymi s┼éowy maj─ů Pa┼ästwo prawo ┼╝─ůdania ÔÇ×skasowaniaÔÇŁ danych posiadanych przez nas jako Administratora Danych Osobowych oraz prawo do wyst─ůpienia do nas jako Administratora Danych Osobowych, aby┼Ťmy poinformowali innych administrator├│w, kt├│rym przekazali┼Ťmy Pa┼ästwa dane o konieczno┼Ťci ich usuni─Öcia. Mog─ů Pa┼ästwo ┼╝─ůda─ç usuni─Öcia swoich danych osobowych przede wszystkim, gdy:
 • cel, do kt├│rego dane osobowe zosta┼éy pobrane, zosta┼é osi─ůgni─Öty, np. zrealizowali┼Ťmy w ca┼éo┼Ťci zawart─ů z Pa┼ästwem umow─Ö sprzeda┼╝y,
 • podstaw─ů przetwarzania Pa┼ästwa danych osobowych by┼éa wy┼é─ůcznie zgoda, kt├│ra nast─Öpnie zosta┼éa cofni─Öta i nie ma innych podstaw prawnych do dalszego przetwarzania Pa┼ästwa danych osobowych,
 • wnie┼Ťli Pa┼ästwo sprzeciw w oparciu o art. 21 RODO i uwa┼╝aj─ů Pa┼ästwo, ┼╝e nie mamy ┼╝adnych nadrz─Ödnych podstaw prawnych pozwalaj─ůcych na dalsze przetwarzanie Pa┼ästwa danych osobowych,
 • pa┼ästwa dane osobowe by┼éy przetwarzane niezgodnie z prawem tzn. w celach niezgodnych z prawem lub bez jakiejkolwiek podstawy do przetwarzania danych osobowych ÔÇô prosz─Ö pami─Öta─ç, ┼╝e w takim przypadku musz─ů Pa┼ästwo mie─ç podstaw─Ö do swojego ┼╝─ůdania,
 • konieczno┼Ť─ç usuni─Öcia Pa┼ästwa danych osobowych wynika z przepis├│w prawa,
 • dane osobowe dotycz─ů osoby ma┼éoletniej i zosta┼éy zebrane w zwi─ůzku ze ┼Ťwiadczeniem us┼éug spo┼éecze┼ästwa informacyjnego,

13. ograniczenia przetwarzania, o kt├│rym mowa w art. 18 RODO ÔÇô mog─ů si─Ö Pa┼ästwo zg┼éosi─ç do naszej firmy z ┼╝─ůdaniem ograniczenia przetwarzania Pa┼ästwa danych osobowych (co polega┼éoby na tym, ┼╝e do czasu wyja┼Ťnienia spawy nasza firma przede wszystkim jedynie by przechowywa┼éa), je┼╝eli:

 • kwestionuj─ů Pa┼ästwo prawid┼éowo┼Ť─ç swoich danych osobowych, lub
 • uwa┼╝aj─ů Pa┼ästwo, ┼╝e przetwarzamy Pa┼ästwa dane bez podstawy prawnej, ale jednocze┼Ťnie nie chc─ů Pa┼ästwo, aby┼Ťmy usuwali te dane osobowe (czyli nie korzystaj─ů Pa┼ästwo z uprawnienia, o kt├│rym mowa w literze poprzedzaj─ůcej), lub
 • z┼éo┼╝yli Pa┼ästwo sprzeciw, o kt├│rym mowa w lit. f niniejszego punktu, lub
 • Pa┼ästwa dane osobowe s─ů potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszcze┼ä np. przed s─ůdem,


14. przenoszenia danych
, o kt├│rym mowa w art. 20 RODO ÔÇô maj─ů Pa┼ästwo prawo uzyskania swoich danych w formacie umo┼╝liwiaj─ůcym odczyt tych danych na komputerze oraz prawo do przes┼éania tych danych w takim formacie do innego administratora; prawo to przys┼éuguje Pa┼ästwu jedynie w├│wczas, gdy podstaw─ů przetwarzania Pa┼ästwa danych by┼éa zgoda lub dane te by┼éy przetwarzane w spos├│b automatyczny,

15. wniesienia sprzeciwu od przetwarzania danych osobowych,┬áo czym mowa w art. 21 RODO ÔÇô maj─ů Pa┼ästwo prawo wnie┼Ť─ç sprzeciw, je┼╝eli nie zgadzaj─ů si─Ö Pa┼ästwo na przetwarzanie przez nas danych osobowych, kt├│re dotychczas przetwarzali┼Ťmy w uzasadnionych celach zgodnych z przepisami prawa,

16. nie podlegania pro´Čülowaniu, o kt├│rym mowa w art. 22 w zw. z art. 4 pkt 4 RODO ÔÇô nie b─Öd─ů Pa┼ästwo podlegali zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani profilowaniu w rozumieniu RODO, chyba ┼╝e wyra┼╝─ů Pa┼ästwo na to zgod─Ö; dodatkowo zawsze b─Ödziemy Pa┼ästwa informowali o profilowaniu, gdyby mia┼éo ono mie─ç miejsce,
17.┬á wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urz─Ödu Ochrony Danych Osobowych), o kt├│rym mowa w art. 77 RODO – je┼╝eli uznaj─ů Pa┼ästwo ┼╝e przetwarzamy Pa┼ästwa dane osobowe niezgodnie z prawem lub w jakikolwiek spos├│b naruszamy uprawnienia wynikaj─ůce z powszechnie obowi─ůzuj─ůcych przepis├│w prawa z zakresu ochrony danych osobowych.

18. W odniesieniu do prawa do usuni─Öcia danych (prawa do bycia zapomnianym), zaznaczamy, ┼╝e zgodnie z przepisami RODO nie maj─ů Pa┼ästwa prawa do skorzystania z tego uprawnienia, je┼╝eli:

 • przetwarzanie Pa┼ästwa danych osobowych jest niezb─Ödne do skorzystania z prawa do wolno┼Ťci wypowiedzi i informacji np. je┼╝eli zamie┼Ťcili Pa┼ästwo swoje dane na blogu, w komentarzach itp.,
 • przetwarzanie danych osobowych jest konieczne dla wywi─ůzania si─Ö przez nasz─ů firm─Ö z obowi─ůzk├│w prawnych wynikaj─ůcego z przepis├│w ÔÇô nie mo┼╝emy usun─ů─ç Pa┼ästwa danych przez okres niezb─Ödny do wywi─ůzania si─Ö z obowi─ůzk├│w (np. podatkowych), kt├│re nak┼éadaj─ů na nas przepisy prawa,
 • przetwarzanie Pa┼ästwa danych jest dokonywane na potrzeby dochodzenia, ustalenia lub obrony roszcze┼ä.

19. Je┼╝eli chc─ů Pa┼ästwo skorzysta─ç ze swoich praw, o kt├│rych mowa w punktach poprzedzaj─ůcych, prosz─Ö przes┼éa─ç wiadomo┼Ť─ç drog─ů poczty elektronicznej na adres e-mail: dane.osobowe@rst.com.pl

 

20. Ka┼╝dy stwierdzony przypadek naruszenia bezpiecze┼ästwa jest dokumentowany, a w razie wyst─ůpienia jednej z sytuacji okre┼Ťlonych w przepisach RODO lub Ustawy, o takim naruszeniu przepis├│w o ochronie danych osobowych informowane s─ů osoby, kt├│rych dane dotycz─ů, oraz je┼╝eli ma to zastosowanie – PUODO.

Clutch Software House Polska

PIERWSZY PARTNER
W POLSCE

OFICJALNY
CONSULTING PARTNER

FIRMA NAJSZYBCIEJ
ZWI─śKSZAJ─äCA SWOJ─ä
WARTO┼Ü─ć 2018

JESTEŚMY CZŁONKAMI

RST Group ­čąç

Nasza strona internetowa u┼╝ywa cookies do poprawnego dzia┼éania. Korzystanie z niej z zachowaniem obecnych ustawie┼ä oznacza, ┼╝e cookies b─Öd─ů przechowywane w pami─Öci Twojej przegl─ůdarki. Ustawienia cookies mo┼╝esz zmieni─ç w opcjach przegl─ůdarki. Wi─Öcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatno┼Ťci.┬á